Odbyło się zebranie Zarządu

W niedzielę, 4 marca odbyło się zebranie członków zarządu naszego klubu. Prezes klubu, Pan Józef Wajda, przestawił na nim sprawozdanie z działalności klubu za rok 2017. Podkreślił on bardzo dobrą współprace pomiędzy klubem a władzami miejskimi, dzielnicowymi i związkowymi. Prezes zaprezentował plany inwestycyjne na ten rok zmierzające do poprawy infrastruktury stadionu klubowego: budowa nowego ogrodzenia wokół boiska i wybrukowanie terenu przed budynkiem klubowym. Przyjęto sprawozdanie finansowe Skarbnika, który wskazał na stabilną sytuację finansową klubu.
W związku ze zbliżającą się rocznicą 75-lecia powstania klubu, zarząd podjął uchwałę o powołaniu komitetu organizacyjnego obchodów tego święta.
W skład zarządu klubu powołano też dwóch nowych członków. Zostali nimi Pan Dawid Klempka i Pan Mariusz Berezka.
Na koniec odbyła się miła uroczystość. W geście podziękowania za dotychczasowa pracę w klubie, Pan Adam ŁABUŚ otrzymał tytuł Honorowego Członka Zarządu Klubu Sportowego “Orzeł” Piaski Wielkie.