Orzeł ma nowy Zarząd

W niedzielę 27 stycznia 2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w K.S. Orzeł Piaski Wielkie.

Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu przedstawił Prezes Józef Wajda zwracając uwagę na ilość zawodników we wszystkich grupach wiekowych – jest ich ponad 300. Prezes, przedstawił również inwestycje jakie zostały wykonane w ostatnim czasie na obiekcie klubowym. Skarbnik Jerzy Wolak przedstawił sprawozdanie finansowe, z którego wynika iż klub posiada stabilność finansową.

Ustępującemu Zarządowi Klubu udzielono absolutorium oraz wybrano nowe władze.

Funkcję Prezesa K.S. Orzeł Piaski Wielkie powierzono ponownie Panu Józefowi Wajdzie. V-ce Prezesem ds. sportowych został Pan Karol Kaczmarek, V-ce Prezesem ds. organizacyjnych Pan Tadeusz Zgud, Skarbnikiem Pan Jerzy Wolak, a Sekretarzem Klubu Pan Mariusz Berezka.

Pozostali członkowie Zarządu to Panowie: Andrzej Pieczara, Marian Kociołek, Jan Zgud, Edward Korta, Marcin Ciepły, Dawid Klempka, Robert Świderski i Łukasz Dzido.

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Pani Barbara Pytel, Pan Tadeusz Bilski i Pan Tomasz Wasyl.

Z okazji obchodów jubileuszu 75-lecia klubu, nowy Zarząd Klubu podjął uchwałę o ustanowieniu Jubileuszowej Odznaki Honorowej Klubu oraz Odznaki Jubileuszowej.