Szkółka Orła wraca do treningów

Jak już informowaliśmy, od najbliższego poniedziałku wraca możliwość trenowania w ograniczonej formie. Otwarte będą m. in. stadiony piłkarskie i orliki. Długo zastanawialiśmy się czy wznawiać treningi naszej szkółki piłkarskiej w nowej rzeczywistości, wymagającej od nas wszystkich wysokiej dyscypliny. Ostatecznie podjęliśmy decyzję, że trenujemy!

Aby dobrze przygotować się do treningów w nowych warunkach, w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku (poz.792), opracowaliśmy zasady wg. których będą odbywał się nasze zajęcia.

 • TRENINGI 2 RAZY W TYGODNIU
 • GRUPY TRENINGOWE: 6+1 (6 zawodników plus trener).
 • CZAS TRWANIA TRENINGU: 45 MINUT.
 • LOKALIZACJE (w zależności od ilości chętnych):

 1. Stadion KS Orzeł, boisko trawiaste
 2. Stadion KS Orzeł, boisko sztuczne
 3. Boisko ZSE nr 1, ul. Kamieńskiego 49
 4. Boisko ZSP nr 10, ul. Rydygiera 20
 5. Boisko SP nr 27, ul. Podedworze 16

 • UDZIAŁ W ZAJĘCIACH TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA ZAWODNIKÓW ZAREJESTROWANYCH PRZEZ FORMULARZ NA STRONIE INTERNETOWEJ (LINK PONIŻEJ)
 • Rejestracja do 03.05.2020r. do godz. 22:00.
 • Harmonogram treningów będzie ogłoszony 4 maja.
 • Zakładane godziny rozpoczęcia treningu: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

ORGANIZACJA I TRENING W ZWIĘKSZONYM, DOSTOSOWANYM DO POTRZEB, RYGORZE SANITARNYM:

 1. przybycie zawodnika na trening maksymalnie 5 minut przed rozpoczęciem;
 2. wejście zawodników na obiekt w maseczkach  (trening bez maseczek);
 3. obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu;
 4. kategoryczny zakaz wejścia rodziców/opiekunów na obiekt na którym odbywa się trening (dzieci do 13 roku życia powinny być przyprowadzone na zajęcia przez osobę dorosłą, prosimy unikać tzw. podwożenia dziecka przez innych rodziców);
 5. zakaz korzystania z szatni na obiekcie (zawodnicy przechodzą na trening już przebrani);
 6. zawodnicy nie mogą dotykać sprzętu pomocniczego – sprzęt dotyka tylko trener;
 7. nie witamy się i nie przybijamy „piątek”, zachowujemy bezpieczny odstęp – ok. 2 metry;
 8. na rozpoczęcie treningu i instrukcje od trenera zawodnik oczekuje w bezpiecznej odległości od innych;
 9. w trakcie treningu zawodnik przebywa w strefie wyznaczonej przez trenera;
 10. po zakończonym treningu zawodnicy natychmiast opuszczają obiekt.

Rodziców/Opiekunów prosimy aby:

 1. przed każdym treningiem przypominali dzieciom o zasadach bezpieczeństwa;
 2. nie wchodzili na obiekt gdzie odbywają się zajęcia;
 3. zadbali o punktualność przybycia na trening i odbierali dzieci zaraz po zakończeniu treningu;
 4. nie gromadzili się przed obiektem gdzie odbywa się trening (ciągle obowiązuje zakaz gromadzenia się powyżej 2 osób);
 5. uważnie obserwowali dziecko i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby u zawodnika lub osób przebywających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym powiadomili trenera koordynatora.
 6. powiadamiali trenera prowadzącego grupę o każdej nieobecności zawodnika na treningu i jej przyczynach.

NA TRENINGI MOGĄ REJESTROWAĆ SIĘ TYLKO ZAWODNICY NIE MAJĄCY ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH CZŁONKOWSKICH.

OD MOMENTU REJESTRACJI NA TRENINGI, ZAWODNIKA OBOWIĄZUJĘ SKŁADKA CZŁONKOWSKA W WYSOKOŚCI 100%.

ZAWODNIKÓW NIEZAREJESTROWANYCH W DALSZYM CIĄGU OBOWIĄZUJE SKŁADKA CZŁONKOWSKA W WYSOKOŚCI 50%.

Wiemy, że mają Państwo obawy i wątpliwości czy w obecnych warunkach pandemii zarejestrować dziecko na treningi, rozumiemy to. Dlatego prosimy aby rejestracja dziecka była świadomą decyzją i dokonywali jej tylko rodzice lub opiekunowie prawni.

Powyższe zasady treningów i rejestracji mogą się zmienić w zależności od decyzji Rządu RP.

Do zobaczenia!