ZARZĄD

Prezes

Józef WAJDA

V-ce Prezes ds. sportowych

Karol KACZMAREK

V-ce Prezes ds. organizacyjnych

Tadeusz ZGUD

Skarbnik

Jerzy WOLAK

Sekretarz

Mariusz BEREZKA

Członkowie Zarządu

Adam ŁABUŚ - Honorowy Członek Zarządu
Edward KORTA
Robert ŚWIDERSKI
Łukasz DZIDO
Jan ZGUD
Andrzej PIECZARA
Dawid KLEMPKA

Komisja Rewizyjna

Tomasz WASYL
Tadeusz BILSKI
Barbara PYTEL