INFORMACJE

1. Zapisy do Szkółki – gdzie i kiedy?Szkółka Piłkarska ORZEŁ Piaski Wielkie działa w strukturach Klubu Sportowego ORZEŁ Piaski Wielkie Kraków. Głównym celem szkółki jest szkolenie młodych zawodników, którzy w przyszłości staną się profesjonalnymi piłkarzami.

Każdego roku prowadzone są zapisy do Szkółki Piłkarskiej ORZEŁ Piaski Wielkie
Na treningi zapraszamy dzieci w wieku od lat 5. W roku 2023 są to roczniki 2018 i starsze. Od sierpnia 2023 roku rozpoczynamy nabór uzupełniający do każdej kategorii wiekowej. W związku z tym, że nasze grupy treningowe posiadają limitowaną liczbę miejsc, na trening naborowy należy zapisać się poprzez formularz rejestracyjny

Po dokonaniu rejestracji i weryfikacji, w ciągu kilku dni otrzymacie drogą mailową lub telefoniczną zaproszenie na trening swojego rocznika. O przyjęciu do grupy treningowej decyduje trener prowadzący grupę. Kontakt w sprawach dotyczących szkółki: Dyrektor sportowy - Karol Kaczmarek, tel. 608 202 644, Sekretarz/kierownik klubu - Mariusz Berezka, tel. 602 507 768, e-mail: orzelpw.biuro@gmail.com

Deklaracja uczestnictwa i regulamin (pobierz)

2. Opłaty członkowskie

Opłatę członkowską w wysokości 180 zł/m-c należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy do dnia 10-tego każdego miesiąca, tytułem: opłata członkowska „miesiąc i rok”, „imię i nazwisko zawodnika”, „grupa”.
W okresie jesienno-zimowym od listopada do marca opłata pozostaje taka sama. Opłata członkowska nie jest opłatą za treningi !
przykład: opłata członkowska sierpień 2023, Jan Kowalski, żaki gr 1

Nr konta:
03 1090 2590 0000 0001 2371 9757

3. Pakiet Klubowy Zawodnika

Każdy nowy zawodnik jest zobowiązany do zakupu Pakietu Klubowego
w skład którego wchodzą: koszulka z klubowym oznaczeniem, spodenki i getry.
Ponadto każdy z zawodników powinien posiadać dwie pary obuwia:
halowe na jasnej podeszwie i korki (nie wkręcane) oraz ochraniacze na golenie.
Dystrybucja Pakietu Klubowego odbywa się w budynku klubowym (przy stadionie), ul. Niebieska 2, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 602 507 768).

Zamów strój klubowy online

4. Harmonogram treningów

Harmonogram treningów ustalany jest w każdym sezonie. Harmonogram treningów "ZIMA 2024" poniżej .
Zajęcia odbywają się w oparciu bazę treningową w niżej wymienionych lokalizacjach:
• Boisko KS Orzeł lub Hala, ul. Niebieska 2, Kraków
• Boisko ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20, Kraków
• Boisko SP27, ul. Podedworze 16, Kraków
• Boisko ZSE1, ul. Kamieńskiego 49, Kraków
• Hala ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20, Kraków
• Boisko Arena Lekkoatletyczna, ul. Bogucka 6, Wieliczka
NOWY Harmonogram treningów - ZIMA 2024 (pobierz)

5. Kategorie wiekowe i trenerzy prowadzący grupy na sezon 2023/2024

Juniorzy Starsi - rocznik 2005/2006 - trener Grzegorz Trela
Juniorzy Młodsi - rocznik 2007 /2008 - trener Tomasz Szczytyński
Trampkarze- rocznik 2009/2010 - trener Maciej Śliski, trener Kamil Bednarczyk
Młodzik- rocznik 2011/2012 - trener Jakub Węgrzyn
Młodzik- rocznik 2012/2013 - trener Kacper Rodak
Orliki - rocznik 2013/2014 -trener Michał Węgrzyn
Orliki - rocznik 2014 - trener Kacper Hałoń
Żaki - rocznik 2015 - trener Kamil Bednarczyk
Żaki - rocznik 2016 - trener Jakub Węgrzyn
Skrzaty - rocznik 2017/2018 - trener Michał Węgrzyn
Treningi bramkarskie - trener Sławomir Szymacha

6. Badania lekarskie i ubezpieczenie


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych zawodników informujemy, że wszyscy trenujący w naszym klubie muszą posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu - piłka nożna oraz być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas meczów lub treningów. Klub nie organizuje badań lekarskich. Klub nie ubezpiecza uczestników zajęć dodatkowym ubezpieczeniem NNW. Zazwyczaj dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w placówce edukacyjnej, które w swoim zakresie posiadają uprawianie wyczynowe sportów w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych, dlatego nasz klub nie ubezpiecza dodatkowo zawodników i zawodniczek, aby nie powielać ubezpieczenia. KS Orzeł Piaski Wielkie posiada ważną polisę OC.

7.Zasady zmiany przynależności klubowej


1. Dla zawodników nie zgłoszonych do rozgrywek MZPN
Podstawą wypisania z zajęć i odejścia z klubu jest dopełnienie warunków wypowiedzenia deklaracji uczestnictwa zgodnie z regulaminem Szkółki Piłkarskiej KS Orzeł Piaski Wielkie. W przypadku wypowiedzenia deklaracji uczestnictwa obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie deklaracji uczestnictwa wymaga pisemnej formy przesłanej na adres orzelpw.biuro@gmail.com

2. Dla zawodników zgłoszonych do rozgrywek MZPN
W tym przypadku, poza wypowiedzeniem deklaracji uczestnictwa, o której mowa w punkcie 1 obowiązują zasady zmian przynależności klubowej zawodników zgodne z Regulaminem Rozgrywek Piłkarskich Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na określony sezon oraz Uchwałą Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

2.1. Zawodnik zyskuje statut zawodnika wolnego, jeżeli od ostatniego rozegranego przez niego meczu minęło 12 miesięcy. W okresie do 12 miesięcy od rozegrania ostatniego meczu ligowego zmiana przynależności klubowej może nastąpić jedynie na zasadzie transferu.

2.2. Zmiany przynależności klubowej mogą odbywać się w trakcie okien transferowych, które trwają:

W przypadku zawodników do 16 roku życia:
– Okno letnie od 1 lipca do 30 września
– Okno zimowe od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, do której zawodnik zostaje uprawniony.

W przypadku zawodników powyżej 16 roku życia:
– Okno letnie od 1 lipca do 31 sierpnia
– Okno zimowe od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, do której zawodnik zostaje uprawniony.

2.3. Zmiana przynależności klubowej wymaga ustalenia przez oba kluby (odstępujący i pozyskujący) warunków transferu oraz wpłaty ekwiwalentu za wyszkolenie zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr VII/109 z dnia 12 lipca 2019. Należy pamiętać, że w przypadku zimowego okna transferowego klub odstępujący może nie wydać zgody na transfer, a dokładne warunki transferu wraz z kwestiami finansowymi są ustalane pomiędzy zainteresowanymi klubami. Prosimy, aby chęć zmian przynależności klubowej planować z wyprzedzeniem oraz informować o takiej chęci możliwie jak najszybciej.

2.4. Chęć uczestnictwa we wszelkiego rodzaju testach, treningach próbnych, turniejach lub meczach sparingowych organizowanych przez inne niż KS Orzeł Piaski Wielkie kluby i drużyny musi zostać zgłoszona do zarządu klubu poprzez prośbę w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej (orzelpw.biuro@gmail.com) i uzyskać akceptację zarządu. Nie poinformowanie o takiej sytuacji może skutkować zawieszeniem zawodnika na okres 12 miesięcy.